Het Voorste Goorven

Dit is voor mij het mooiste ven in Oisterwijk. Ik ben er al heel vaak geweest maar telkens is het er anders of ik ontdek weer wat anders.

Door vervuiling was het Voorste Goorven in 1950 bijna volledig dichtgegroeid met riet en biezen. Natuurmonumenten heeft het ven toen weer opengemaakt door het tot op de zandbodem uit te graven. Maar door neerslag van meststoffen uit de lucht werd het ven steeds voedselrijker. Een weelderige plantengroei zorgde voor een dikke, zurige laag slib, waardoor veel zeldzame soorten verdwenen. Daarom begon Natuurmonumenten in 1996 met een nieuwe schoonmaakactie door deze dikke sliblaag te verwijderen. Nu de bodem weer schoon is en het water kristalhelder, krijgen de planten die op voedselarme grond groeien en Sieralgen in het eutrofie water opnieuw een kans.