Één van de eilandjes in het Diaconieven

Het Diaconieven

Het Diaconieven in Oisterwijk

Het Diaconieven

De langwerpige vorm en de omringende heuvels duiden erop dat dit ven (11) in een ver verleden door de wind is gevormd. De laagte is door de overheersende zuidwestenwind uitgestoven, zodat voornamelijk aan de noordoost kant duintjes zijn ontstaan. Aan de plantengroei kunt u zien dat dit ven veel voedselarmer (en dus meer natuurlijk) is dan de vorige vennen: witte waterlelies ontbreken nagenoeg en langs de oevers groeit bijvoorbeeld waternavel (herkenbaar aan het kuiltje in het midden van het blad).Heeft de naam Diaconieven iets te maken heeft met Diaconessen. Het antwoord is ja. De vroegere eigenaar van dit ven was het Diaconessenhuis in Eindhoven. Een diacones is een protestantse verpleegster die het verplegen als liefdeswerk doet. Diaconessenhuizen waren ziekenhuizen waar diaconessen werkzaam waren. De Duitser Theodor Fliedner is gestart met deze huizen in 1836. De naam is afkomstig uit het Oudgrieks en heeft te maken met dienen of bedienen. Overigens is het Diaconieven een langwerpige ven - zoals veel vennen in Oisterwijk - en is het ontstaan na de laatste ijstijd. De zuidwestenwind heerste toen over de vlaktes en stoven zo kommen uit met aan de noordoostkant duintjes.